Bài giảng Elearning Giáo dục thể chất 7 – Chủ đề 4 – Bài 1: Bài thể dục liên hoàn 32 nhip (Cánh diều)

SAU BÀI HỌC NÀY EM SẼ:

  • Nhận biết được khả năng xảy ra một sự kiện.
  • Biểu diễn được khả năng xảy ra một sự kiện theo xác suất thực nghiệm.

HỌC SINH VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ THAM KHẢO BÀI GIẢNG:

Lưu ý: Học sinh sử dụng máy tính sẽ trải nghiệm hết các chức năng của bài giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *