Bài giảng Elearning Ngữ Văn 6 – Bài 10 Mẹ thiên nhiên – Văn bản 2: Trái đất – Mẹ của muôn loài (Chân trời sáng tạo)

SAU BÀI HỌC NÀY EM SẼ:

  • Nhận ra chủ điểm bài học.
  • Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản; chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân.

HỌC SINH VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ THAM KHẢO BÀI GIẢNG:

  • Ngữ Văn 6 (tập 2)  – Văn bản 2: Trái đất – Mẹ của muôn loài (Chân trời sáng tạo)

Lưu ý: Học sinh sử dụng máy tính sẽ trải nghiệm hết các chức năng của bài giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thống kê truy cập:

Đang truy cập : 1

Truy cập hôm nay: 0

Truy cập hôm qua: 18

Tổng lượt truy cập: 121108