Bài giảng Elearning Tin học 6 – Bài 1 – Thông tin và dữ liệu (KNTTVCS)

SAU BÀI HỌC NÀY EM SẼ:

  • Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
  • Phân biệt được thông tin và vật mang tin.
  • Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
  • Nêu được ví dụ minh họa tầm quan trọng của thong tin,

HỌC SINH VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ THAM KHẢO BÀI GIẢNG:

Lưu ý: Học sinh sử dụng máy tính sẽ trải nghiệm hết các chức năng của bài giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thống kê truy cập:

Đang truy cập : 1

Truy cập hôm nay: 0

Truy cập hôm qua: 18

Tổng lượt truy cập: 121108