Thời khóa biểu số 1, học kì 1, năm học 2022 – 2023 (số 1, áp dụng từ ngày 05/09/2022)

Lưu ý: Khối 6 có thêm TKB trái buổi của môn Giáo dục địa phương và Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *