Bài giảng Elearning Khoa học tự nhiên 6 – Bài 11: Oxygen – không khí (KNTTVCS)

SAU BÀI HỌC NÀY EM SẼ:

  • Nêu được dẫn chứng cho thấy oxi có trong không khí, trong đất, trong nước.
  • Nêu được một số tính chất của oxygen và tầm quan trọng của oxygen với sự sống, sự cháy và quá trình đốt cháy nhiên liệu.
  • Tiến hành được thí nghiệm xác định thành phần phần trăm về thể tích của oxygen trong không khí.
  • Liệt kê được thành phần, vai trò của không khí đối với tự nhiên và sự ô nhiễm không khí.
  • Trình bày được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

HỌC SINH VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ THAM KHẢO BÀI GIẢNG:

Lưu ý: Học sinh sử dụng máy tính sẽ trải nghiệm hết các chức năng của bài giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thống kê truy cập:

Đang truy cập : 1

Truy cập hôm nay: 0

Truy cập hôm qua: 18

Tổng lượt truy cập: 121108